Κατάλογοι προϊοντικοί

Σχεδιάζουμε εμπορικές & φιλικές στο marketing μακέτες για την καλύτερη ανάδειξη των προϊόντων & υπηρεσιών σας. Κάθε δημιουργία προϊόντικού καταλόγου, prospectus, μενού εστιατορίου είναι αποτέλεσμα μελέτης, έρευνας, δημιουργικής σκέψης και πρωτότυπων ιδέων. Σημαντικό στοιχείο στην επιτυχία της έντυπης επικοινωνίας δεν είναι η υπερβολική ενασχόληση με την αισθητική αλλά να είναι μια ελκυστική δημιουργία με στόχο την πώληση. Για τον λόγο αυτό όταν σχεδιάζουμε ένα έντυπο προσπαθούμε το τελικό αποτέλεσμα να αρέσει και να ελκύει άτομα στα οποία απευθύνετε.

Επιπλέον προτείνουμε κατάλληλες λύσεις εξοικονόμισης χρημάτων για τις εκτυπωτικές εργασίες που θα χρειαστούν.

Σχεδιασμός προϊοντικού καταλόγου για την εταιρία Biscotti

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να αναλύσουμε τις ανάγκες σας και να προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις.

Επιπλέον γραφιστικές υπηρεσίες