Εταιρική ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα (corporate identity) το όνομα, το λογότυπο & τα χρώματα, είναι η οπτική εικόνα της επιχείρησης και καθορίζουν αυτό που την αντιπροσωπεύει. Για να αποκτήσει η επιχείρησή σας μία ολοκληρωμένη και ελκυστική παρουσία απαιτούνται σωστοί συνδυασμοί επικοινωνίας, marketing και γραφιστικής. Εμείς δημιουργούμε την εταιρική ταυτότητα αφού μελετήσουμε από κοινού το ύφος και τη φιλοσοφία της επιχείρησης, το είδος της δραστηριότητας, τις ανάγκες της και εφαρμόζοντας κανόνες maketing & επικοινωνίας επιδιώκουμε να ξεχωρίζει αλλά και να περνάει το μήνυμά που θέλουμε.

Η ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει:

  • λογοτύπο
  • εταιρικές κάρτες
  • επιστολόχαρτο
  • folder
  • φακέλο εγγράφων
  • συσκευασίες
  • φυλλάδιο διαφημιστικής προβολής
  • ιστοσελίδα

Επιπλέον προτείνουμε κατάλληλες λύσεις εξοικονόμισης χρημάτων για τις εκτυπωτικές εργασίες που θα χρειαστούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

για να αναλύσουμε τις ανάγκες σας και να προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις.

Ενδεικτικά έργα

Επιπλέον γραφιστικές υπηρεσίες